Menu
News 最新消息
【電子報】【綠色貿易電子報】綠色貿易商情電子報2021年11月號
產業新聞
Dec 01 , 2021

      

 

 

 

 

 

 

     

因應淨零碳排趨勢 企業交流會(製造業)   

 

40多個國家簽署宣言拋棄使用煤炭     

 

英國國際貿易部推出潔淨出口成長計畫 

 

更多11月份國際商情

 

資料來源:經濟部指導 | 經濟部國際貿易局主辦